โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

☘️จ.สุรินทร์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร🌾

วันที่ 2 ส.ค.65 ที่โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บูรณาการออกพื้นที่จัดหน่วยบริการแก่เกษตรกร ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานฯ

นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาในการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกบูทให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพื้นที่ ในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการจัดงานในวันนี้มีส่วนราชการบูรณาการร่วมออกบูธกับชุมชน รวมจำนวน 21 คลินิก 28 หน่วยงาน และร่วมกับ 19 ชุมชน มีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจมาใช้บริการและร่วมกิจกรรมตลอด 2 วัน เป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar