ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566

   วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล จังหวัดสุรินทร์

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :