จ.สุรินทร์ จัดงานวันอาสาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ประจำปี 2566

     วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการจัดงานวันอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566 โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิก อกม. จากทั้ง 17 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม
     การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรของจังหวัดสุรินทร์ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งจัดให้มีการแสดงและเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนา อาสาสมัครเกษตรของจังหวัดสุรินทร์ และประกาศเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวแทน ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการให้บริการและความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ตลอดจนได้มีการบูรณาการ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและหกรณ์ ที่ได้จัดแสดงผลงานด้านอาสาสมัครเกษตรแต่ละสาขาร่วมด้วย

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar