จ.สุรินทร์ จัดประชุมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลอื่น ประจำปี 2566

    วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไหมงาม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลอื่น ประจำปี 2566 โดยมีปลัดจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

    ทั้งนี้ รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มี 2 ชั้น โดยรางวัลชั้นที่ 1 แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รางวัลกำนันยอดเยี่ยม รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม รางวัลชั้นที่ 1 ของแพทย์ประจำตำบล มีเงินรางวัลละ 2,000 บาท รางวัลชั้นที่ 1 ของสารวัตรกำนัน เป็นเงินรางวัล 1,500 บาท รางวัลชั้นที่ 1 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นเงินรางวัล 1,500 บาท 

   รางวัลชั้นที่ 2 แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รางวัลชั้นที่ 2 ของกำนัน เป็นเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ใหญ่บ้าน เป็นเงิน 2,000 บาท รางวัลชั้นที่ 2 ของแพทย์ประจำตำบล เป็นเงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลชั้นที่ 2 ของสารวัตรกำนัน เป็นเงินรางวัลละ 1,000 บาท รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นเงินรางวัลละ 1,000 บาท

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน    


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :