เตรียมพร้อมต้อนรับนักกีฬาอย่างอบอุ่น ในการเป็นเจ้าภาพการเเข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 39 สุรินทร์เกมส์

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติให้แสดงศักยภาพ ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ โดยได้จัดการแข่งขันในรอบคัดภาคตัวแทน ภาค 3 จํานวน 37 ชนิดกีฬา โดยจัดการแข่งขัน ณ จังหวัดสุรินทร์ จํานวน 31 ชนิดกีฬา และได้ขอความอนุเคราะห์จังหวัดที่มีความพร้อมด้านสนามแข่งขัน และอุปกรณ์ช่วยดําเนินการจัดการแข่งขันให้ ประกอบด้วย 1.จังหวัดนครราชสีมา จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส ซอฟท์ เทนนิส และจักรยาน ประเภทลู่ และBMX 2.จังหวัดศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬายิงปืน และ 3. จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬากรีฑา 

โดยในวันนี้ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว ประชุมอำนวยการและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “เมืองช้างเกมส์” โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ผู้แทนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 19 จังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 25 ผู้แทนผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานฯ

สำหรับด้านความพร้อมของการเตรียมการจัดการแข่งขัน ด้านสนามแข่งขัน และการจัดการแข่งขัน จังหวัดสุรินทร์ได้มีการสํารวจสถานที่แข่งขัน และ สํารวจอุปกรณ์แข่งขัน รวมไปถึงบุคลากรที่มีความสามารถ และได้มีการต่อเติมเสริมแต่งสนาม แข่งขันที่ขาดอยู่ อาทิเช่น สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามตะกร้อและแฮนด์บอลชายหาด และ อื่นๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานจําเป็นที่จะต้องขนส่งมาดําเนินการจัดการแข่งขัน 

ด้านของการรายงานผลการแข่งขัน ได้มีแผนดําเนินการให้เทียบเท่ากับการรายงานผลในระดับชาติ คือ การรายงานผลแบบ real time มีการเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รายงานผล และดําเนินการอบรมใช้ระบบ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย มีการเตรียมจัดตั้งศูนย์ PRESS CENTER ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์

ด้านการแพทย์ มีการจัดระดับของความเข้มข้นของชนิดกีฬาที่มีความเสี่ยง ที่จะได้รับการบาดเจ็บจากการแข่งขัน เตรียมการปฐมพยาบาลจากบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความชํานาญ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ยารักษาให้พร้อมกับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมกับ กําหนดช่องทางพิเศษให้กับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ในการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที

ด้านที่พักนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ได้จัดเตรียมให้ท่านแบบเป็นชนิดกีฬา เพื่อความสะดวกในการแข่งขัน และสนามแข่งขันที่ไม่สามารถจัดเป็นที่พักได้ เราก็พยายามหา สถานที่พัก ที่ใกล้เคียงสนามแข่งขันมากที่สุด

ด้านความปลอดภัยและการจราจร ได้มีการประชุมหารือ และวางแผน การดําเนินงานอย่างเข้มงวด โดยเน้นไปที่สนามแข่งขันต่างๆ และสถานที่พัก แหล่งชุมชนที่มีผู้คน รวมตัวแออัด เพื่อความรอบคอบหากเกิดเหตุไม่พึ่งประสงค์

ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมต้อนรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่มาจากส่วนกลาง ได้ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ อาทิหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูม ซึ่งเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีช้างกว่า 300 เชือก อ่างเก็บน้ําห้วยเสนง ที่พักผ่อนหย่อนใจ บรรยากาศร่มเย็น มีร้านอาหารมากมาย หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง ศูนย์รวมผ้าไหม ที่มีเอกลักษณ์ฉบับสุรินทร์ มีผ้าไหมหลากหลาย อาทิ เช่น ไหมโฮล ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ราชินีผ้าไหม” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมของชาติ

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 20 ธันวาคม 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “เมืองช้างเกมส์” ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar