เกษตรสุรินทร์ จัดประชุมคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2567

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2567 ซึ่งคณะทำงานการประกวดฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ดังนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ นายสุรพงษ์ เนตรพระ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาววิภาวรรณ กิ่งกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เพื่อวางแผนการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม 10 คน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ 

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar