เกษตรสุรินทร์ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวพัชดา ถือกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และนายสุพจน์ ภูมิสุข เกษตรอำเภอปราสาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 ซึ่งบูรณาการจัดงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านกระวัน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar