จ.สุรินทร์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี

      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 นายวสันต์ ชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอกาบเชิง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว เข้าร่วมพิธีฯ 
     สืบเนื่องด้วย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือให้การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้แก่ราษฎร ในท้องถิ่นทุรกันดาร และอยู่ห่างไกลการคมนาคม ที่ไม่สามารถมารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้โดยสะดวก 
    โดยมีบริการด้านทันตกรรม แพทย์แผนไทย และโรคทั่วไป โดยประชาชาสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar