สุขใจที่รับ อิ่มใจที่ได้มอบ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ 

      วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้มอบทุนและสิ่งของ อาทิ  มอบพันธุ์ปลาให้แก่กำนันตำบลกระเบื้อง โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 30,000 ตัว มอบเวชภัณฑ์สัตว์ ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ชุด มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 ราย  มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 ทุน ละ 1,500 บาท มอบทุนการศึกษา โดย นายอำเภอชุมพลบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 6 ทุนๆ ละ 1,000 บาท โดย เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกระเบื้อง  จำนวน 18 ทุน ๆ ละ 500 บาท มอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ครอบครัว ๆ ละ 3,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 10 ราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  มอบรถจักรยานให้เด็กเรียนดี แต่ยากจน  โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 คัน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย อำเภอชุมพลบุรี จำนวน 2 คัน และมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 50 ชุด โดยมีหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เข้าร่วมฯ

    ทั้งนี้ โครงการสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม เป็นโครงการที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บูรณาการลงพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการอย่างสะดวก อาทิ การทำหมันสุนัขและแมวฟรีของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ การให้คำปรึกษาด้านเอกสารต่างๆ และจำหน่ายสินค้าราคาถูกของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ และสินค้าโอทอปในพื้นที่

   จากนั้น ในเวลา 13.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมอบให้แก่ครอบครัวของ นายแสงจันทร์ สีขาว บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

   ทั้งนี้ได้มีส่วนราชการร่วมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค อาทิ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบพระพุทธรูป จำนวน 1 องค์  ปลัดจังหวัดสุรินทร์  มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และ มอบพัดลม จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์  มอบกระเช้าเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 1 กระเช้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  มอบไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน 1 ชุด และ มอบเวชภัณฑ์สัตว์ จำนวน 1 ชุด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์งหวัดสุรินทร์ มอบเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3,000 บาท และชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์  มอบผ้าห่มนวม จำนวน 1 ชุด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  มอบหม้อหุงข้าว จำนวน 1 ชิ้น และ มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar