มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จัดการประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.30 น. ณ เวทีการแสดงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนช้าง) จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 รวมใจภักด์ 5 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามของไทย และเป็น Soft Power ที่สร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของตน 

โดยมีวงดนตรีที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 5 วงดนตรีได้แก่ วงดนตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม วงดนตรีโรงเรียนวัดทองธรรม จังหวัดสมุทรปราการ วงดนตรีโรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร์ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนประโคยชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ และ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar