จังหวัดสุรินทร์พร้อมรับมือภัยแล้ง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสูบส่งน้ำระยะไกล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ หนองน้ำอาเลา บ้านอาเลา ม.6 ต.หนองอียอ อ.สนม 

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.30 น. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสูบส่งน้ำระยะไกล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ หนองน้ำอาเลา บ้านอาเลา ม.6 ต.หนองอียอ อ.สนม 

     นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตามโรงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่หนองน้ำอาเลา บ้านอาเลา ม.6 ต.หนองอียอ อ.สนม มี 139 ครัวเรือน และมีเพียงแหล่งน้ำแห่งนี้ ซึ่งใช้ผลิตประปาหมู่บ้านไม่พอเพียงการอุปโภค-บริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำมีความตื้น และน้ำระเหยไปอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยการสูบน้ำเข้ามายังแหล่งน้ำดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 

     ทั้งนี้  ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จากการพบปะพี่น้องประชาชนในโครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม เพื่อรับทราบสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำในแหล่งน้ำทั้งการอุปโภคบริโภค และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่อไป

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar