มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จัดงานแสดงแบบผ้าและชุดแต่งกายนานาชาติ ส่งเสริมซอฟพาวเวอร์และอัตลักษณ์ผ้าไหมสุรินทร์ 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 18:30 น. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานเดินแบบผ้าและชุดแต่งกายนานาชาติ ในงานเทศกาลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2 (Thailand 2nd Cultural Exchange Festival : Thailand - CEF) มีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน 

ทั้งนี้เพื่อแสดงแบบผ้าและชุดแต่งกายประจำชาติของนานาประเทศ และส่งเสริมเผยแพร่เอกลักษณ์ ยกระดับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าและชุดแต่งกายท้องถิ่นสู่ระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด คหบดี ดารา นักร้อง นางแบบ/นายแบบ ผู้สนับสนุนทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน ตัวแทนนักแสดงนานาชาติร่วมกับนักแสดงประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 11 ประเทศ นำเสนอผลงานด้านวัฒนธรรมการแต่งกายรวมสามชุดการแสดง ได้แก่ กิตติมศักดิ์ รักผ้าไหม , ร้อยสีพันลายสายใยนานาชาติ และชุดไทยสร้างสรรค์

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar