รองผู้ว่าฯ สุรินทร์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2567 พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

     วันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้นายประภาส  ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2567 พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรการ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ช่วงควบคุมเข้มข้น 11-17 เมษายน 2567 จำนวน 7 จุด ได้แก่ จุดตรวจหน้า สภ. กาบเชิง สี่แยกซอย 18 ตำบลแนงมุด จุดตรวจหน้า อบต. ตาเมียง อ.พนมดงรัก จุดตู้ยาม 641(ตู้ยามนิคมปราสาท) จุดหน้าหนองปะอาว ต.กังแอน จุดตรวจหน้า อบต.คอโค และจุดตรวจ กม.14 (แยกเขวาสินรินทร์)     
     โดยล่าสุดรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วยควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 ข้อมูลประจำวันที่ 13 เมษายน 2567 จังหวัดสุรินทร์ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต และในส่วนข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนสะสม 3 วัน ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2567 จังหวัดสุรินทร์พบอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย และเสียชีวิต จำนวน 0 ราย
     ซึ่งการลงพื้นที่ออกติดตามและตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในครั้งนี้ นอกจากเป็นการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนนแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar