จ.สุรินทร์ จัดพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ประสลอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอจอมพระ

(  18 เม.ย. 67 ) นายวสันต์  ชิงชนะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัวของนางบุญมา เพ่งพิศ อยู่บ้านเลขที่ 4  ม. 4 บ้านว่าน  ต. บุแกรง อ.จอมพระ  จ. สุรินทร์   ที่บ้านถูกไฟไหม้ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด   สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร  

 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบัวเชดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยดี ผู้ประสบภัยต่างมีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรผู้ประสบอัคคีภัยอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรด้วยดีตลอดมา


 และในโอกาสเดียวกันนี้ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และกิ่งกาชาดอำเภอ จอมพระ คณะแม่บ้านมหาดไทย สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์   พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ปกครองจังหวัด หน่วยงานต่างๆระดับอำเภอ และที่ทำการอำเภอจอมพระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  ได้ร่วมมอบเงิน และสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ในครั้งนี้ด้วย  

 

////////////////////////////  ประนนท์  ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์/รายงาน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar