จ.สุรินทร์ จัดพิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ (บ้านละเออะ) ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีลาสิกบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และผู้ปกครองผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เข้าร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar