รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมส่วนราชการ ผู้ประกอบการส่งออกข้าว และสื่อมวลชน พิสูจน์คุณภาพข้าวจังหวัดสุรินทร์ จากโกดังโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ ในปีการผลิต 2556/2557 เมล็ดข้าวคงสภาพดี สามารถบริโภคได้ แม้มีระยะเวลาจัดเก็บกว่า 10 ปี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมส่วนราชการ ผู้ประกอบการส่งออกข้าว และสื่อมวลชน พิสูจน์คุณภาพข้าวจังหวัดสุรินทร์ จากโกดังโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ ในปีการผลิต 2556/2557 เมล็ดข้าวคงสภาพดี สามารถบริโภคได้ แม้มีระยะเวลาจัดเก็บกว่า 10 ปี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการส่งออกข้าว และสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และร่วมสังเหตการณ์เก็บตัวอย่าง และพิสูจน์ข้าวจากโกดังโรงสีที่เข้าร่วมโครงการของจังหวัดสุรินทร์ ในปีการผลิต 2556/2557 พิสูจน์คุณภาพข้าว โดยการเก็บตัวอย่างจากโรงสี 2 แห่ง ได้แก่ โกดังกิตติชัย หลัง 2 เลขที่ 240 หมู่ที่ 11 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีการเปิดโกดัง การเจาะกองข้าว 7 กองและเก็บตัวอย่าง 7 ตัวอย่าง การดูตัวอย่างทางกายภาพข้าวทั้ง 7 ตัวอย่าง และการขนย้ายตัวอย่างข้าวไปยังจุดที่ 2 บริษัทพูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 เลขที่ 60 หมู่ที่ 17 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และเก็บตัวอย่างจากการเจาะกองข้าว 2 กอง ด้วยการดูตัวอย่างทางกายภาพข้าวทั้ง 9 ตัวอย่าง และหุงข้าวตัวอย่างทั้ง 9 ตัวอย่าง ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ได้พิสูจน์ชิม ปรากฏว่าเมล็ดข้าวที่หุงสุกแล้ว ยังคงเป็นเมล็ดที่สวยงาม ไม่แตกหัก เมื่อหุงแล้วมีความนุ่ม แต่กลิ่นจางลง และสีของเมล็ดข้าว เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองนวล เนื่องจากระยะเวลาการจัดเก็บเป็นเวลานาน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การพิสูจน์ข้าว 2 โกดังสุดท้ายจากโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/2557 ของจังหวัดสุรินทร์ ที่มีการจัดเก็บจากโกดังโรงสีที่มีมาตรฐานในการเก็บรักษาข้าว ผ่านมาระยะเวลา 10 ปี โดยมีกระบวนการตั้งแต่การเปิดกุญแจเข้าโกดัง จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 หน่วยงาน ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ องค์การคลังสินค้า และเจ้าของโกดัง มีการตรวจสอบสุ่มตัวอย่างจากข้าวสารทั้งกระสอบที่วางด้านบนสุด และด้านล่างผ่าน 15 กระสอบ เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมพิสูจน์บันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการบันทึกภาพเพื่อให้เห็นกระบวนการ โดยโกดังที่ 1 มีข้าวทั้งหมด 112,711 กระสอบ  ส่วนโกดังที่ 2 บริษัทพูนผลเทรดดิ้ง มีข้าวทั้งหมด 32,879 กระสอบ คิดเป็นน้ำหนักกว่า 15,000 ตัน 

ทั้งนี้ หากไม่มีข้อสงสัย ภายในเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ คาดว่าจะมีการเปิดประมูลขายข้าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประมูล คาดว่า ราคากลางโดยประมาณมากกว่าหรือน้อยกว่า 18 บาท และคาดว่าราคานี้ได้ราคามาตรฐานต่ำที่สุด และคาดว่าป้องกันไม่ให้มีการละทิ้งข้าว โดยมีการจัดลำดับผู้ชนะการประมูล 1-5 ซึ่งจะมีการเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 

บัณฑิต สะสีสังข์ : ถ่ายภาพ
จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar