สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567  นายพิจิตร  บุญทัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานกรรมการศูนย์เตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์เตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดสุรินทร์  ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีร้อยตำรวจเอก นิยมเพ็ชรกมล  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการกรรมการศูนย์เตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดสุรินทร์  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์จัดการประชุม ดังกล่าว

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ เห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและชอบด้วยกฎหมาย จึงได้มีคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1869/2567 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ เตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส  เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการตามขั้นตอยู่และกระบวนการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์เตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดสุรินทร์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือก สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งสิ้น 129 คน เข้าร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar