จ.สุรินทร์ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจําพระองค์ 908 กรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกําลังใจฯ ในการติดตามการดําเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ เรือนจํากลางสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจําพระองค์ 908 กรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกําลังใจฯ ในการติดตามการดําเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจํากลางสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ เรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2567เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการบริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง 

โดยในวันนี้ ได้เยี่ยมแดนชาย เพื่อเยี่ยมสถานพยาบาล (มุมสุขภาพ/ทันตกรรมtelemedecine/ห้องยา)  และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังชาย จํานวน 5 ราย  เยี่ยมห้องกักโรค เยี่ยมเรือนนอน เยี่ยมโรงเลี้ยง เยี่ยมฝ่ายสูทกรรม เยี่ยมชมโรงฝึกวิชาชีพ ออกจากโรงฝึกวิชาชีพแดนชาย 

จากนั้นไปยังแดนหญิง เพื่อเยี่ยมห้องพยาบาล และมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข เยี่ยมห้องแม่และเด็กพร้อม มอบของเยี่ยม ผู้ต้องขังหญิง จํานวน 5 คน 

จากนั้นเวลา 13.30 น. เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อเยี่ยมชมการให้บริการ Telemedicine เยี่ยมชมห้องพักผู้ป่วยใน สําหรับผู้ต้องขัง โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

สำหรับกำหนดการในวันพรุ่งนี้ พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจําพระองค์ 908 กรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกําลังใจฯ จะเดินทางไปยังเรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อติดตามการดำเนินงานในโครงการกําลังใจในพระดําริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จากการติดตามงานในปี 2566 และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ การส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหลังจากพ้นโทษ

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar