จ.สุรินทร์ จัดโครงการ "สภากาแฟ” ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. ที่ ห้องแกรนด์บอลลูน สวนป่ารีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และตัวแทนองค์กร ภาคประชาชน ได้ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน โดยจัดให้มีการพบปะ ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในรูปแบบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ ได้ทำการมอบป้ายโครงการสภากาแฟ ให้กับหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพในเดือนมิถุนายน 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar