ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์

นางสาวสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์ จากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (กิจกรรม ผู้ว่าฯพาแต่งผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรกับช้าง หน้าศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ทุกเช้าวันเสาร์) โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มี 22 หน่วยงาน/องค์กร หน่วยงานเข้ารับมอบ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวสุรินทร์ได้ตระหนักและร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :