มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสังขะ

จังหวัดสุรินทร์ มอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสังขะ

วันที่ 6 พ.ค. 65 เวลา 10.30 น. นายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอสังขะ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัวของนายอรุณ เฟื่องบุญ อยู่บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ที่ 15 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย เมื่อเวลา เวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยของนายอรุณ  ได้รับความเสียหายทั้งหลัง แต่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือ และเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัด ได้อนุมัติเงินในการจัดซื้อของเพื่อดำรงชีพเบื้องต้นมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ 

โอกาสเดียวกันนี้ทาง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ปกครองจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น/ตำบล หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชน ได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ในครั้งนี้ด้วย สำหรับการช่วยเหลือในระยะต่อไปนั้น ทางหน่วยงานในพื้นที่จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

กำชัย วันสุข รายงาน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :