สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ สกต.สุรินทร์ จัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 เพื่อช่วยเหลือราคาข้าวให้ชาวนา

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอจอมพระ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด (สกต.) สาขาจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่  นางพิรุณวรรณน์ จงใจภักดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  ผู้แทนปลัดจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุรินทร์ ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าสาขา สกต.พื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรในงานตลาดนัดข้าวเปลือก

     กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ สกต.สุรินทร์ จัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด สาขาจอมพระ  ถนนปัทมานนท์  ตำบลหนองสนิท  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ราคารับซื้อข้าวหอมมะลิในตลาดนัดข้าวเปลือกสูงสุดราคาตันละ 15,000 บาท สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปตันละ 500 บาท ขายข้าวเปลือกได้ราคาดี รับเงินทันที เครี่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความชื้น เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว ได้มาตรฐาน มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล 

    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-513454 หรือ สกต.สุรินทร์ โทร. 085-6956228


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :