ภาคเอกชนจังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบโดมอเนกประสงค์ สนับสนุนการกีฬาให้กับมณฑลทหารบกที่ 25

KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ส่งมอบโดมอเนกประสงค์ มูลค่า 1.4 ล้าน ให้กับมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒนโยธิน 

วันที่ 11 พ.ค. 65 ที่มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒนโยธิน จังหวัดสุรินทร์  KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด นำโดยนายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการฯ ทำพิธีส่งมอบโดมอเนกประสงค์ กีฬา มทบ.25 ให้กับมณฑลทหารบกที่ 25 ซึ่งพลตรี สาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้รับมอบโดมอเนกประสงค์ดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของกำลังพล ครอบครัวกำลังพล และเยาวชน รวมถึงประชาชน โดยเฉพาะกิจกรรมด้านกีฬา หรือใช้ในการอบรมอาชีพของบุคลากรภายในค่าย  โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ KI GROUP กำลังพลพร้อมลูกหลานเยาวชนในค่ายวีวัฒน์โยธิน เข้าร่วมพิธีส่งมอบ 

สำหรับอาคารเอนกประสงค์แห่งนี้ มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร ใช้งบประมาณการก่อสร้างเป็นเงิน จำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่ง KI GROUP เป็นผู้สนับสนุนทุนการก่อสร้างทั้งหมด ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ได้ดำเนินภารกิจงานด้านการให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐในการร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้กับสังคม ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นไปยังด้านที่สำคัญคือ การสร้างโอกาส สร้างอาชีพ  รายได้ และส่งเสริมชุมชนรอบโรงงานให้มีความสุขแล้ว ยังสนับสนุนสุขภาพร่างกายด้วยการส่งเสริมด้านกีฬาให้กับชุมชนต่างๆอีกด้วย

กำชัย วันสุข  ส.ปชส.สุรินทร์  รายงาน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :