ธ.ก.ส.จังหวัดสุรินทร์ เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เข้าร่วมงานตลาดนัดข้าวเปลือก  ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 แหล่งรับซื้อข้าวราคาดี

     จ.อ.สุนธร นบนอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุรินทร์ ฝากถึงเกษตรกรที่ทำนาช้าวในจังหวัดสุรินทร์ ธกส.สุรินทร์ว่า โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก เป็นแหล่งเชื่อมโยงซื้อขายข้าวเปลือกระหว่างเกษตรกรกับโรงสี ช่วยให้เกิดการแข่งขันรับซื้อผลผลิต ทำให้เกษตรกรได้ราคาสูงขึ้น มีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้การซื้อขาย เกิดความเป็นธรรมด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพ โดยในพื้นที่ภาคอีสาน จ.สุรินทร์ เป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวนมาก จึงทำให้มีเกษตรกรรายคนและสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการชะลอการขายช้าวของ ธกส.  51,688 ราย มีปริมาณข้าวเปลือก 292,000 ตัน และจำนวนสินเชื่อที่จ่ายตามโครงการ 3,160 ล้านบาท. 

     ทั้งนี้ ตลาดนัดข้าวเปลือก ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ สาขาอำเภอจอมพระ ได้จัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด สาขาจอมพระ ถนนปัทมานนท์  ตำบลหนองสนิท  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ราคารับซื้อข้าวหอมมะลิในตลาดนัดข้าวเปลือกสูงสุดราคาตันละ 15,000 บาท สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปตันละ 500 บาท ขายข้าวเปลือกได้ราคาดี รับเงินทันที เครี่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความชื้น เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว ได้มาตรฐาน มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล 

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :