พม.สุรินทร์ แม่เฒ่าสู้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียว แถมพิการ ต้องออกหาขุดปูนาประทังชีวิต รายได้วันละ 18- 60 บาท ที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565  นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 
มอบหมายให้ นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และนักสังคมสงเคราะห์. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กำลังใจ และให้การช่วยเหลือ กรณีออกสื่อออนไลน์ “เว็บไซต์ข่าว Top News Online ทั่วไทย นำเสนอข่าว “แม่เฒ่าสู้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียว แถมพิการ ต้องออกหาขุดปูนาประทังชีวิต รายได้วันละ 18-60 บาท แทบไม่พอยาใส้” โดยลงพื้นที่ร่วมกับปลัดอำเภอจอมพระ อบต.เมืองลีง พบว่าคือ น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 66 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ลักษณะความพิการหลังค่อม (จดทะเบียนคนพิการแล้ว) สถานภาพหม้ายคู่สมรสเสียชีวิต มีบุตรด้วยกันทั้งหมด 3 คน เสียชีวิต 1 คน หายสาบสูญ 1 คน และแยกย้ายไปทำงานและมีครอบครัว ไม่สามารถติดต่อได้ ปัจจุบัน น.ส.เอ (นามสมมุติ) อาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีโรคประจำตัว 

มีรายได้หลักมาจากการเบี้ยความพิการ เดือนละ 1,000 บาท แบ่งเป็นเข้าบัญชีเบี้ยความพิการ 800 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท  ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 300 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท และมีรายได้จากการขุดปูขาย และรับจ้างทั่วไปรายวันตามหมู่บ้าน ซึ่งรายได้ไม่แน่นอน มีพฤติกรรมชอบดื่มสุราแทบทุกวันๆละ 1-2 เป๊ก แต่ไม่ถึงขึ้นเมาอาละวาด ไม่มีที่ดินทำกิน มีความเป็นอยู่แลบพอมีพอกินตามอัตภาพ ที่ดินที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่โฉนดที่ดินมีคนในหมู่บ้านยืมนำไปจำนองกับนายทุนเมื่อประมาณ เกือบ 10 ปีที่แล้ว ในวงเงิน 60,000 บาท ปัจจุบันยังไม่ได้รับโฉนดคืน  โดยที่อยู่อาศัยปลูกสร้างในที่ดินของตนเอง  ได้รับการสนับสนุนสร้างบ้านปี 2549 ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา มีลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ห้องน้ำภายในบ้านหลังคามุงด้วยสังกะสี สภาพบ้านมั่นคงแข็งแรง  แต่ภายในบ้านไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย


ทั้งนี้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำตามภารกิจกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แก่ น.ส.เอ (นามสมมุติ) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
โอกาสนี้ได้ร่วมหารือกับอำเภอจอมพระ อบต.เมืองลีง และผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนการช่วยเหลือด้านที่ดินที่อยู่อาศัยที่ติดจำนอง โดยจะได้นัดหมายเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ที่ยืมเอาโฉนดไปและนายทุนที่รับจำนองต่อไป รวมถึงวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของน.ส.เอ ในระยะยาว กรณีมีผู้ใจบุญประสงค์โอนเงินช่วยเหลือ โดยแนะนำการเปิดบัญชีในรูปแบบคณะกรรมการ 3 คน ได้แก่ น.ส.เอ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นญาติพี่น้องกัน เพื่อช่วยบริหารจัดการด้านการเบิกเงินในบัญชีช่วยเหลือ และติดตาม ให้การดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมต่อไป 

จินดาพร คล้ายคลึง รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :