ตลาดนัดข้าวเปลือก จ.สุรินทร์ คึกครื้น วันที่ 2 มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกหอมมะลิมาขายมูลค่ารวม กว่า 4 ล้านบาท

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด สาขาจอมพระ ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงซื้อขายข้าวเปลือกระหว่างเกษตรกรกับโรงสี ช่วยให้เกิดการแข่งขันรับซื้อผลผลิต ทำให้เกษตรกรได้ราคาสูง

    ซึ่งวันนี้ (11 พ.ค.65) มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกหอมมะลิมาขาย 173 ราย ปริมาณข้าวรวม 298.007 ตัน มูลค่ารวม 4,342,993.70 บาท
   

      การจัดตลาดข้าวเปลือกในครั้งนี้  เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดถึง 15,000 บาท/ตัน สูงกว่าท้องตลาด ตันละ 500 บาท และนำเงินที่จำหน่ายข้าวไปไถ่ถอนข้าวเปลือกที่จำนำไว้กับ ธ.ก.ส. ในราคาตันละ 11,000 บาท  เกษตรกรจะมีเงินเหลือจากการไถ่ถอนข้าวฯ ถึงตันละ 4,000 บาท เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เก็บข้าวเปลือกไว้รอราคาในยุ้งฉาง  เกษตรกรมีความพึงพอใจที่ได้นำข้าวมาขายได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 

จินดาพร คล้ายคลึง รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :