อ.สำโรงทาบ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2565

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมด้วยปลัดอำเภอ นายสุรพงษ์ สุขคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ นายอุทัย บุญสิทธิ์ กำนันตำบลสำโรงทาบ  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกรมที่ดิน ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และพนักงานส่วนตำบลสำโรงทาบ ณ สระบ้านโนนบุรี หมู่ที่ 5 ต.สำโรงทาบ 

จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน จำนวน 7 ครัวเรือน ณ บ้านตะเคียน และบ้านตะเคียนพัฒนา ต.สำโรงทาบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือน โคกหนอง นา โมเดล ต้นแบบ  ของนายสุริยัน เจือจันทร์ ณ บ้านกุง ม. 2 ต.สำโรงทาบ  และของ ดร.พิธาน ไพโรจน์ หมู่ 11  ต.สำโรงทาบ 

จินดาพร คล้ายคลึง รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :