พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุรินทร์

🙏🏻พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุรินทร์✨

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.05  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 656 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 15 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมือง  อำเภอปราสาทอำเภอศีขรภูมิ  อำเภอสังขะ   อำเภอรัตนบุรี  อำเภอท่าตูม  อำเภอสำโรงทาบ   อำเภอชุมพลบุรี  อำเภอจอมพระ อำเภอสนม  อำเภอกาบเชิง  อำเภอศรีณรงค์  อำเภอเขวาสินรินทร์  อำเภอโนนนารายณ์  และอำเภอพนมดงรัก  ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมกันนี้  ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของระราชทานให้กับประชาชนที่ประสบวาตะภัยในพื้นที่ท่าตูม จำนวน 5 ครัวเรือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :