อ.สำโรงทาบ นำทีมทำกิจกรรมช่วยเหลือคนในชุมชน ทั้งด้านสาธารณสุข และเครื่องอุปโภค-บริโภค

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอสำโรงทาบ จัดให้ตรวจร่างกายประจำปีของข้าราชการ และบุคลากรของฝ่ายปกครองอำเภอสำโรงทาบ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลอำเภอสำโรงทาบมาให้บริการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรงทาบ และมอบหมายให้ นายพีรพันธ์ พรรคนาวิกโยธิน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง  ร่วมกับ ปปส.ภ.3  สภ.สำโรงทาบ ปธ.คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้เเทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด แก่นายเทเวศร์  คุชิตา  จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุมอำเภอสำโรงทาบ

 จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ร่วมกับ นายรัชพล สมานจิตร สาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ  ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง และนายแพทย์เก่ง  สืบนุการณ์ ผอ.โรงพยาบาลสำโรงทาบ ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย 5 ครัวเรือน พร้อมด้วยนางกานติมา วิโสรัมย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสำโรงทาบ/ประธานแม่บ้านมหาดไทย อำเภอสำโรงทาบ นายศราวุฒิ วันชา ปลัดอำเภองานป้องกัน กำนัน   นายก อบต.  ฝ่ายปกครอง และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ที่ประสบภัย

จินดาพร คล้ายคลึง รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :