จ.สุรินทร์ เปิดงานสัมนาโครงการสานฝัน สร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร ที่ อ.เขวาสินรินทร์

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านสดอ หมู่ที่ 5 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี เปิดงานสัมมนาโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต 2 เลขานุการคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎร นายกเทศมนตรีเทศบาลเขวาสินรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเขวาสินรินทร์ และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขวาสินรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต การตลาด สินค้า และผลิตภัณฑ์ 

     นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ กล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจและเลือกกิจกรรมการผลิตที่ตัวเองถนัด อาทิ ด้านพืช ด้านการปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพและความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีตลาดรองรับและประกันราคาสินค้าเกษตรอย่างชัดเจน ซึ่งมีการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายละไม่เกิน 100,000 บาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นหน่วยสนับสนุนและพิจารณาอนุมัติให้เกษตรได้ดำเนินกิจกรรมจนเกิดอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

     สำหรับการสัมนาเกษตรกรตามโครงการฯ ดังกล่าว มีเกษตรกรจาก ตำบลเขวาสินรินทร์ ตำบลบึง ตำบลตากูก ตำบลปราสาททอง ตำบลบ้านแร่ ในเขตอำเภอเขวาสินรินทร์  และตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ เข้าร่วมการสัมนาจำนวน 150 คน

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :