สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมวัดและสนองงานคณะสงฆ์ ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

      วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาภิรตาราม  บ้านขามพัฒนา  ต.ทับทัน  อ.สังขะ  จ.สุรินทร  นายประสงค์  ทองประ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดและสนองงานคณะสงฆ์ ถวายกำลังใจพระสงฆ์ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ระหว่างวันที่ 7-23 พฤษภาคม ๒๕๖๕  โดยมีพระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานสงฆ์ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรม และหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์
     ในการนี้ นายประสงค์  ทองประ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวพบปะและถวายความรู้แด่พระสงฆ์ผู้ร่วมปฏิบัติธรรม ในหัวข้อ ภัยพระพุทธศาสนา และการสร้างเสริมความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาในสภาวะปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :