พาณิชย์สุรินทร์ ร่วมบูรณาการติดตามข้อมูลบัญชีคุมปริมาณสินค้าสุกร

     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณสินค้าสุกร เนื้อสุกร ณ ฟาร์ม และสถานที่เก็บสินค้าสุกร เนื้อสุกร เพื่อติดตามข้อมูลบัญชีคุมปริมาณสินค้าสุกร ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสอดคล้องกับที่แจ้งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ทราบเป็นประจำทุกวันจันทร์หรือไม่ เนื่องจากช่วงนี้ ราคาเนื้อสุกรมีแนวโน้มที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยได้สุ่มตรวจฟาร์มสุกร 3 แห่ง ได้แก่ 1)บจก.ซีพีเอฟ และเครือข่ายฝากเลี้ยง  2) บจก.เบทาโกร และเครือข่ายฝากเลี้ยง 3) บจก.ณพ-อนันต์ 2018 (ศิริวรรณฟาร์ม) ตรวจสถานที่เก็บสินค้าสุกร เนื้อสุกร 3 แห่ง ได้แก่ 1)บจก.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม 2)บจก.ห้องเย็นมหาชัยวาริน 3) ห้องเย็น บีเค สุรินทร์  ผลการตรวจพบว่าปริมาณสินค้าสุกร เนื้อสุกร ของฟาร์ม และสถานที่เก็บสินค้าสุกร เนื้อสุกร ถูกต้องและสอดคล้องกับบัญชีคุมสินค้า ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้  ผู้ประกอบการฟาร์ม และสถานที่เก็บสินค้าสุกร เนื้อสุกร ได้จัดส่งรายงานบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประจำทุกวันจันทร์เช่นเคย ตามประกาศคณะกรรมการกลางฯ ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2565   ลงวันที่  5  มกราคม  2565   เรื่องการแจ้งปริมาณ  ราคา  สถานที่เก็บ  และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร  เนื้อสุกร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :