พช.สุรินทร์ จัดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องเเละเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นเเบบอย่างได้รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้เเก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ 

     ภายในโครงการ มีตัวแทนนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาสตรีดีเก่นระดับจังหวัด เพื่อไปสู่ระดับประเทศ ต่อคณะกรรมการ โดยใช้เวลาในการนำเสนอผลงานประเภทละ 5-10 นาที ประเภทที่ 1 ได้แก่ ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ยางชุมเหนือ ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี, กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์, กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนายาว ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ และกลุ่มเลี้ยงสุกร ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ  

     ประเภทที่ 2 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโพนโก อำเภอสนม, ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ, ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน และตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด ซึ่งการประกาศผล สามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 

     นอกจากนี้ ได้จัดนิทรรศการผลงานสินค้าจากกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์  ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ชั้น1 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :