พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักศาสนศึกษา พระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประจำปี 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.  ณ วัดศรีวิหารเจริญ  ต.ระแงง  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสุรินทร์ และวัดศรีสิหารเจริญ จัดพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักศาสนศึกษา พระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประจำปี 2565   เป้าหมายผู้ร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 313 รูป/คน พระธรรมราชานุวัตร รองแม่กองบาลีสนามหลวง วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุม พระราชวิมลโมลี  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ นำเจ้าสำนักศาสนศึกษา พระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม

     ในการนี้ พระมหาเจริญสุข คุณวีโร เจ้าอาวาสวัดศรีวิหารเจริญ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดศรีวิหารเจริญ ได้อำนวยความสะดวก ด้านภัตตาหาร สถานที่ และอำนวยการจัดการประชุมสัมมนา

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :