พาณิชย์สุรินทร์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและการใช้ Big Data ภาคการเกษตร

วันที่ 16 มีนาคม 2565  นางพิรุณวรรณน์ จงใจภักดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางวิยะดา เฮ่ประโคน หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและการใช้ Big Data ภาคการเกษตร และความต้องการด้านข้อมูลของเกษตรกรในการผลิตสินค้าข้าวตลอดห่วงโซ่ ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดยรองโฆษกคณะกรรมาธิการ หัวหน้าคณะทำงาน (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ) รองเลขานุการคณะกรรมาธิการและโฆษกคณะกรรมาธิการ (นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล) กรรมาธิการ (นายเฉลียว เกาะแก้ว) กรรมาธิการ (นายบุญมี สุระโคตร) พร้อมคณะผู้ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน และผู้เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบด้วยกลุ่มโรงสี ตลาดกลาง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

จินดาพร คล้ายคลึง รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar