เรือนจำกลางสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

ด้วยเรือนจำกลางสุรินทร์ ได้ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน ๒ คันโดยจะดำเนินการประมูล ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ น.และเริ่มประมูล เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางสุรินทร์ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศ
เรือนจำกลางสุรินทร์ที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางสุรินทร์
โทร. ๐ ๔๔๕ ๑๑๑๘๑ ต่อ ๑๒๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บัณฑิต  สะสีสังข์ : รายงาน 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar