ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์

       โดยมีรายชื่อผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ดังนี้

ลำดับที่ 1 เลขประจำตัวสอบ 003 ชื่อ นางสาวณภัทร พึ่งโคกสูง

ลำดับที่ 2 เลขประจำตัวสอบ 005 ชื่อ นางสาววัชรีภรณ์ สุขประเสริฐ

ลำดับที่ 3 เลขประจำตัวสอบ 013 ชื่อ นางสาวกัลย์ธิดาภัทร์ ธรรมนาม

ลำดับที่ 4 เลขประจำตัวสอบ 014 ชื่อ นางสาวศศิธร พวงยี่โถ

ลำดับที่ 5 เลขประจำตัวสอบ 002 ชื่อ นางสาวจินตนา ฉิมงาม

      ท่านที่มีรายชื่อผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาพด้านล่าง


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :