ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมือง จำนวน 50 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา

ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมือง จำนวน 50 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
การเสนอราคา
- ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสภาพได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4454 6109 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 17 มกราคม 2566
- ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0 4454 6109


 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar