สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ “การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย (ระดับจังหวัด) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566”

ขอเชิญชวนเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ส่งตัวอย่างข้าวเปลือกหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2565/66 เข้าประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย (ระดับจังหวัด) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประเภทการประกวด 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทเกษตรกรรายบุคคล เกษตรกรมีพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ส่งใบสมัครพร้อมตัวอย่างข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม

2. ประเภทสถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกรต้องมีสมาชิกเป็นเกษตรกรชาวนาตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป โดยมีพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิรวมกันไม่น้อยกว่า 100 ไร่ ส่งใบสมัครพร้อมตัวอย่างข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม

รางวัลประเภทเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่และรางวัลเงินสด ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 4,000 บาท

4. รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 3,000 บาท

รางวัลประเภทสถาบันเกษตรกร จำนวน 3 รางวัล ได้รับโล่และรางวัลเงินสด ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท

เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ที่ชนะการประกวดระดับจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดฯ จะส่งตัวอย่างข้าวเปลือกหอมมะลิที่ชนะการประกวด ส่งเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป

เกษตรกรผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและตัวอย่างข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ ภายในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ โทร. 0-4451-2628 , 0-4451-3454


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :