จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)

     ด้วยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดการจัดประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการบรรยายธรรม โดยโรงเรียนที่ชนะการประกวด ระดับประเทศ จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษา เข้าร่วม การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 (ส่วนภูมิภาค) ทั้งนี้ ขอให้ส่งใบสมัครแสกนเป็นpdf ในช่องทางไลน์ประกวดบรรยายธรรมจังหวัดสุรินทร์ 2566 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และสามารถดาวน์โหลดประกาศกรมการศาสนา หลักเกณฑ์การประกวดบรรยายธรรม และแนวทางหวัดสุริน การประกวด ตามคิวอาร์โค้ด (QR CODE) บนภาพได้เลย 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar