เชิญชวนสั่งจองเสื้อที่ระลึกการจัดสร้าง "พระกริ่งจอมสุรินทร์ รุ่นที่ 3"

ตามที่จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดจัดสร้าง "พระกริ่งจอมสุรินทร์ รุ่นที่ 3" เพื่อให้ประชาชนผู้ที่สนใจและศรัทธาได้เช้่าบูชา เพื่อเป็นมิ่งขวัญในชีวิตและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าว ไปใช้เพื่อสมทบทุนจัดสรา้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ประดิษฐานหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และเพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณกุศาลอื่นๆ 

จึงได้มีการจัดทำเสื้อที่ระลึกฯ เพื่อสวมใส่ในวิธีพุทธาภิเษกพระกร่ิงจอมสุรินทรฺ รุ่นที่ 3 ทั้ง 3 วาระ ในราคาตัวละ 350 บาท 

ผู้ที่สนใจ สามารถสั่งจองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar