กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📣ย้ำอีกครั้ง‼️สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่ไม่เคยยืนยันตัวตน และผูกพร้อมเพย์ เท่านั้น‼️ หากผู้สูงอายุท่านใดได้รับเงินจากโครงการนี้ผ่านบช.ที่ผูกพร้อมเพย์อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปยืนยันตัวตน และผูกพร้อมเพย์ใหม่


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar