ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง

     ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จึงกำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:00 น. ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar