คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุม

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริหารด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุม

เพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขวิธีการปฏิบัติทางการค้าไม่เป็นธรรม และกำกับดูแลสินค้าน้ำตาลทรายให้มีราคาที่เป็นธรรม และมีปริมาณที่เพียงพอ


image รูปภาพ
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar