ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วยสำนักกิจการมวลชนและสารสนเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร ได้รับแจ้งจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือก นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และจบการศึกษาในปี ๒๕๖๖ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) เข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นปี ๓๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ TCAS รอบที่ ๒ Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ จึงขอประสานมายังท่าน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในพื้นที่รับผิดชอบ รายละเอียดเพิ่มเติมประสานได้ที่ ร้อยเอก ถนัด เกิดโชค รองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๘๖๘ ๙๔๑๙
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar