จังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 90 วัน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน  นโยบาย “เพิ่มรายได้” ขับเคลื่อนพัฒนาตลาด Online Platform : surinbest.com

จังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 90 วัน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน  นโยบาย “เพิ่มรายได้” 
จังหวัดสุรินทร์  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร  บุญทัน ขับเคลื่อนพัฒนาตลาด Online Platform : surinbest.com  รวมสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร สินค้า Otop ของชาวบ้าน  รวมจำนวน 2,938 สินค้า จำนวนกลุ่มร่วมจำหน่าย 666 กลุ่ม เพื่อ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส”ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีมูลค่าจำหน่าย ในปี 2566  สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว จำนวน  18,650,508.95  บาท  ซึ่งทะลุเป้าหมายการพัฒนาแล้ว  (เป้าหมายปี2566 จำนวน 15 ล้าน บาท)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar