พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าฯ ให้พันตำรวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ กรมกิจการในพระองค์ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานถวายแด่ พระพรหมวชิรโมลี ( ทองอยู่ ญาณวิสุทโธ ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าฯ ให้พันตำรวจเอกธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ กรมกิจการในพระองค์ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานถวายแด่ พระพรหมวชิรโมลี   ( ทองอยู่ ญาณวิสุทโธ ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม