ขอเชิญชวนองค์กรจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และ จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และ จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดรับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยองค์กรที่สนใจสามารถยื่นแบบคำขอจดทะเบียนฯได้แล้ว

คุณสมบัติพื้นฐานที่กิจการต้องมี หากต้องการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
  1. เป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
  2. เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
    (โดยต้องมีการระบุเป้าหมายดังกล่าวไว้ในเอกสารการจัดตั้งหรือเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ)
  3. มีการดำเนินกิจการไม่น้อยกว่า 1 ปี

สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครได้ทาง 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :