รับสมัครประกวดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว "เปิดเมืองสุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่"

📣ประกาศรับสมัครประกวดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เปิดเมืองสุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

💥เปิดรับสมัคร ๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

🔹#แบ่งเป็น ๒ ประเภท

- ประเภทบุคคลทั่วไป อายุ ๒๕ ปีขึ้นไปายุไม่เกิน ๒๕ ปี

- ประเภทบุคคลทั่วไป อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป

🔹#ชิงเงินรางวัล

- ชนะเลิศ ๑,๒๐๐ บาท

- รองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๐๐๐ บาท

- รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๗๐๐ บาท

🔹#ส่งผลงานได้ทาง

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

- E-mail : Surinculture.policy@gmail.com

#Download เอกสารได้ทาง 👇

www.m-culture.go.th/surin หัวข้อข่าวประกาศคะแนนโหวต :