ประกาศจังหวัดสุรินทร์ มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ : มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5 อันเกิดจากการเผาอ้อย |


คะแนนโหวต :